BestyrelseOrganisation:


Bestyrelsen:

Formand

Finn K. Sørensen

Telefon nr. 29622639


Næstformand

Birgitte Davidsen

Telefon nr. 50907045


Kasserer

Lis Thomassen

Telefon nr. 22993514


Sekretær

Finn K. Sørensen

Telefon nr. 29622639


Bestyrelsesmedlem

Bjarke Kamp Eriksen

Telefon nr. 71781514


Bestyrelsesmedlem

Ulla Jensen

Telefon nr. 30299148


Suppleant

Lene Skjold Hansen

Telefon nr. 21455080


Suppleant

Jan Korsgaard Hansen

Telefon nr. 21381249
Revisorer:

Revisor

Alex HansenRevisor

Jørgen HansenSuppleant

Leif Fischer